Disclaimer

Deze website is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Westfries Museum. Het museum besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Toch kan het voorkomen dat de informatie fouten bevat, onjuist of niet actueel is. Het Westfries Museum is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door het verspreiden van de informatie via internet en technische storingen.

Auteursrecht
De rechten op de informatie en afbeeldingen op deze pagina’s berusten bij het Westfries Museum. Het Westfries Museum spant zich in de voorwaarden voor het gebruik van teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Mocht u echter menen recht te kunnen doen gelden op de gepubliceerde teksten en/of afbeeldingen, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden aan de webredactie (communicatie@halvemaenhoorn.nl).

Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Westfries Museum informatie, beeldmateriaal, filmmateriaal en teksten op enigerlei wijze voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik te verspreiden. Reproductie van beeld- en tekstmateriaal van deze site is toegestaan voor gebruik in scripties, werkstukken en andere met het onderwijs samenhangende, niet-commerciƫle doeleinden en individueel gebruik, waarbij u vriendelijk wordt verzocht wel de bron te vermelden.

Voor vragen of toestemming tot verspreiding kunt u zich wenden tot de webredactie (communicatie@halvemaenhoorn.nl).

Links
Het is toegestaan op andere websites een link te plaatsen naar deze site. De webredactie (communicatie@halvemaenhoorn.nl) hoort graag van u wanneer u een link plaatst.

Deze site bevat links naar sites die door derden worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Het Westfries Museum is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.