VOC-Kamer Hoorn

Op 2 april 2015 is de VOC-Kamer Hoorn symbolisch opnieuw opgericht. Het doel van de kamer is het steunen van de exploitatie van de Halve Maen.  Net als de VOC in 1602, geeft de VOC-Kamer Hoorn aandelen uit, aandelen in de Halve Maen. Bedrijven of particulieren die bereid zijn voor minimaal € 25.000 aan aandelen in het schip te nemen mogen zich bewindhebber van de kamer noemen. Bedrijven of particulieren die voor minimaal € 5.000 aan aandelen in het schip nemen, krijgen de titel commissielid.

Losse aandelenHalveMaen-LeentjeLinders-497x700
Voor kleinere bedragen in het project de Halve Maen participeren kan natuurlijk ook. Eén enkel aandeel kost € 50. Jaarlijks worden hiervan 500 verkocht.

Op de aandelen wordt geen geldelijk dividend uitgekeerd. Het dividend is een voorrangsbehandeling  in het bezoek en/of het gebruik van de Halve Maen. Naarmate uw aandeel groter is, krijgt ook die voorkeursbehandeling meer inhoud.

Zie hier waarom Hoorn de Halve Maen steunt.

Speciaal ontworpen aandeel
Iedere aandeelhouder krijgt een door kunstenares Leentje Linders ontworpen aandeel als aandenken. Dit aandeel is ook in een beperkte oplage als origineel kunstwerk te koop.
Formaat: 65 x 50 cm HR, kosten € 450 (zonder lijst).
Voor informatie belt u 0229 – 28 00 28 of mail naar info@wfm.nl

Meer informatie
Voor informatie over de sponsorpakketten kunt u contact opnemen met Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum, a.geerdink@wfm.nl.